Lansingerland – Royal FloraHolland beleefde donderdag 6 december 2018 met leden en bestuurders de laatste Algemene Leden Vergadering in de geschiedenis van de coöperatie. Met het symbolische overdragen van de stem van de ALV aan de Ledenraad werd met elkaar een nieuw pad ingeslagen.

In augustus 2017 werd op advies van de Raad van Commissarissen gestart met een pilot Ledenraad met als doel de betrokkenheid van de leden blijvend te vergroten. Plantenkwekers Edwin Stofbergen uit Bergschenhoek en Robin van der Knaap uit Bleiswijk maakten samen met 58 anderen deel uit van die pilot. Ze maakten een intensieve periode mee waarin ze met elkaar testten of en hoe een Ledenraad in de praktijk zou kunnen werken. Tijdens de ALV in mei 2018 stemde bijna 80% in met de invoering van de Ledenraad op 1 januari 2019.

Vijf uit Oostland

In de nieuwe Ledenraad, die uit 42 leden bestaat, zitten vijf afgevaardigden uit het Oostland. Naast Edwin en Robin zijn dat Fred Bunnik (planten), Job van Egmond (bloemen) en Eva van Etten (planten). De overige leden komen uit alle delen van Nederland, maar ook uit het buitenland. Over de verandering vertellen Edwin en Robin: “De ALV was het enige moment waarop zaken werden besproken en beslist. Maar er is veel veranderd en veel leden wilden besluiten beter inlezen en precies weten waar je voor stemde. Met een betere voorbereiding en met een betere verbinding met de leden, directie en bestuur. Ideeën groeiden uit elkaar en het vertrouwen tussen leden en directie was weg, mede door de vele wisselingen en dat zette de deur open voor problemen. Leden stonden steeds verder van de veiling af en ook onderling verslapte de band. De grote tuinen groeiden en kregen steeds meer met andere zaken te maken dan de kleinere tuinen; ze verstonden elkaar, maar ook de directie niet meer. En dat kan niet in een coöperatie waarin je allemaal bijeen zit en elkaar zou moeten kennen en elkaars wereld begrijpen.” Royal FloraHolland telt rond de 4500 leden, gastleden of aanvoerders die allemaal een band hebben met de veiling; de enige veiling in Nederland.

De blik vooruit

De leden die voelden voor zitting in de Ledenraad konden een sollicitatiebrief sturen naar een onafhankelijke voordrachtscommissie. Uit de inschrijvingen werden er uiteindelijk 42 gekozen die een goede afspiegeling vormden van het ledenbestand. Van de 42 zijn er 35 in Nederland gevestigd, drie binnen Europa en vier buiten Europa. Wat betreft leeftijd zijn er drie tussen de 20 en 35 jaar, twintig tussen de 35 en 50 jaar, zestien tussen de 50 en 65 en drie ouder dan 65. Er zitten vier vrouwen en 38 mannen in de Ledenraad. Ook is gekeken naar een variatie in grootte van tuin, verdeling per productgroep en gebruik van de veiling (klok, direct of een combinatie van beide). De leden zitten allemaal in diverse commissies binnen de Ledenraad. Edwin en Robin in de Strategie en benoemingscommissie, Edwin tevens in de commissie finance en Robin in het regieteam duurzaamheid.

Aan het werk

De Ledenraad vormt de schakel tussen de leden, de directie en de RvC en consulteert de leden tijdens interactieve consultatiesessies met wisselende onderwerpen. “Tijdens deze sessies discussiëren de leden over belangrijke strategische thema’s. De uitkomsten vormen de basis voor het gesprek dat de Ledenraad heeft met de directie. Tijdens de pilotperiode hebben we een twee-jarige opleiding gevolgd: de AOCV die staat voor Algemene Opleiding Coöperatieve Verenigingskader. Daarin hebben we veel geleerd over vergaderen, organiseren en discussiëren. We hebben in die tijd en ook nu de Ledenraad van start gaat en gaat functioneren, begeleiding van externen die zorgen voor een stukje onafhankelijkheid.” De eerste officiële bijeenkomst van de volledige Ledenraad, die minimaal vijf maal per jaar bijeenkomt, is medio januari. Dan wordt ook een voorzitter gekozen. De leden zijn benoemd voor vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd, waardoor de maximale periode acht jaar kan zijn. Als lid kun je de Ledenraad ook direct benaderen over relevante zaken. “Binnen Royal FloraHolland liggen veel initiatieven die van invloed zijn op organisatie en afzet. Hiervoor is het van belang de stem van de leden te horen. Ook de onderlinge binding en het verenigings- en ondernemersgevoel gaan we samen versterken. Een goede dialoog tussen leden, Ledenraad en het bedrijf is een recept om complexe uitdagingen aan te gaan. En daar zetten wij graag de schouders onder, samen met de leden van de Ledenraad.”

Bron: http://www.herautonline.nl/?p=75019