Privacy Policy MKBOostland

Vanaf ­25 ­mei ­2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: de AVG) van kracht. Bij MKBOostland hechten wij veel waarde aan privacy en transparantie op deze pagina leest u wat wij met persoonsgegevens en data doen.

MKBOostland gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van onze website en/of aanmelden bij MKBOostland gaat u akkoord met dit privacy statement.

Met het gebruik van deze website deelt u gegevens met ons via cookies. Maar het kunnen ook door u zelf ingevoerde persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld onze nieuwsbrieven), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 

Wij hebben van diverse personen van onze leden de naam, het e-mailadres, het postadres (in sommige gevallen het privé-adres) en de betreffende organisatie opgeslagen. Dit hebben wij gedaan om informatie voor ondernemers en uitnodigingen voor vergaderingen, bijeenkomsten en evenementen te kunnen sturen. Indien het lidmaatschap wordt opgezegd, bewaren wij deze persoonsgegevens op grond van administratieve en fiscale eisen nog vijf jaar.

 

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze standpunten, projecten, producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

 

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mailbericht stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mailbericht nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

U heeft als privé persoon altijd het recht om deze gegevens in te zien of te laten verwijderen. Persoonsgegevens worden nimmer beschikbaar gesteld aan derden.

U kunt onze website anoniem raadplegen. MKBOostland is niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze website. MKBOostland zal de door de gebruiker opgegeven persoonsgegevens enkel gebruiken voor het beheer van haar eigen diensten en/of faciliteiten. (Conform AVG)

Nimmer zullen deze gegevens voor enig ander doeleinde gebruikt worden en/of aan derden worden verstrekt. Als u over het internet surft stelt u, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, beheerders van internetpagina’s in staat bepaalde gegevens over u te verzamelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn het IP-nummer, besturingssysteem en de Internet browser van uw computer. Ook kan de laatste internetpagina die u heeft bezocht voordat u op MKBOostland.nl kwam en de eventueel daarbij gebruikte zoekwoorden worden verzameld, mits u via een hyperlink naar MKBOostland.nl werd geleid.

Met deze informatie kan de kwaliteit en toegankelijkheid van internetpagina’s worden verbeterd. Voor zover MKBOostland dergelijke gegevens gebruikt, worden deze anoniem verwerkt. MKBOostland houdt bijvoorbeeld niet bij welke Internet browser een bepaalde bezoeker gebruikt, maar zou bij kunnen houden hoeveel procent van de bezoekers van deze website een bepaalde Internet browser gebruikt.

De tekst van dit Privacy statement kan door MKBOostland worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Heeft u vragen of is iets u niet duidelijk, neemt u dan contact met ons op.