Missie: Onze missie is kort en krachtig: ‘Wij willen een positieve bijdrage leveren aan het economische klimaat in onze regio Oostland.’

Visie: Wij willen onze leden verbinden, ondersteunen en faciliteren om gezamenlijk en innovatief succesvol te zijn.

Kernwaarden: De kernwaarden die we nastreven zijn het samenwerken aan een gezamenlijk doel, waarbij vertrouwen een van de belangrijkste succesfactoren zal zijn. MKB Oostland wil kennis en talent op actieve wijze stimuleren en gunning van de ondernemers onderling is hiervoor een commitment.

krachtvanoostland