Het Oostland staat bekend om een prima ondernemersklimaat met een sterk samenhorigheidsgevoel en grote gun factor. Iedere ondernemer is gebaat bij een sterke regionale economie en hiervoor zijn met name Oostlandse ondernemers bereid om een extra impuls te geven.  Indirect door ondersteuning, delen van kennis en netwerk, en direct bij actieve bijdrage binnen het platform waardoor u meer zichtbaar voor anderen wordt binnen onze regio.

MKB Oostland vervult hierin de rol als verbinder en faciliterende partij Door partijen bij elkaar te brengen en samen innovatief en succesvol te zijn. Uw rol en kennis als ondernemer kunt u gebruiken om nieuwe potentieele klanten uit de regio te bereiken. Door ondernemers met elkaar te verbinden, onderlinge kennis uit te wisselen en de nadruk te leggen op ondersteuning zal de kracht van het ondernemersklimaat in onze regio blijven toenemen. Wordt lid en bouw mee aan gezamenlijk succes.