MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN MKB Oostland is partner van de Pijnacker-Nootdorp en Lansingerlandse uitdaging.

WAT IS EEN UITDAGING De Uitdaging streeft naar een samenleving waarin de kloof tussen arm en rijk, kwetsbare en niet-kwetsbare groepen in de samenleving kleiner wordt, door de verschillende werelden, bedrijven en maatschappelijke organisaties op lokaal niveau met elkaar te verbinden.

Voor meer informatie over de Pijnacker-Noordorpse uitdaging klik hier.

Voor meer informatie over de Lansingerlandse uitdaging klik hier.

Afbeeldingsresultaten voor uitdaging pijnacker